KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Struktura własnościowa, majątek

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

Majątek I Liceum Ogólnokształcącego:

 • AKTYWA 3 526 241,87 zł
  • A. Aktywa trwałe 3 465 542,41 zł
   • I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
   • II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 465 542,41zł
    • w tym budynki i lokale 3 465 542,41 zł
   • III. Należności długoterminowe 0,00 zł
   • IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 zł
   • V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 0,00 zł
  • B. Aktywa obrotowe 60 699,46 zł
   • I. Zapasy 0,00 zł
   • II. Należności krótkoterminowe 47 005,40 zł
   • III. Środki pieniężne 13 694,06 zł
    • w tym środki na rachunkach bankowych 13 694,06 zł
   • IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe 0,00 zł
   • V. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 755,99 zł
 • Umorzenie środków trwałych 2 379 448,22 zł
 • Umorzenie pozostałych środków trwałych 577 205,28 zł

Stan na 31.12.2018 roku

Podmiot udostępniający informację:
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
odpowiada: Ewa Wojciechowska
data: 17-05-2019
wytworzył: Maja Kaczmarkiewicz
data: 17-05-2019
data: 17-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-01-2019 - Edycja treści
 • 19-05-2017 - Edycja treści
 • 10-10-2016 - Edycja treści
 • 17-06-2015 - Edycja treści
 • 21-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 872