KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

Lp

Zarządzenie

Data

57

Powołanie zespołu do spraw przyznania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce03.06.2019

56

Powołanie zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzania egzaminu maturalnego 04.03.2019

55

Powołanie zespołu do spraw oceny i rekomendowania wniosków uczniów ubiegających się o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego28.01.2019

54

Zarządzenie w sprawie powołania komisji powypadkowej28.01.2019

53

W sprawie zakazu używania na terenie szkoły i terenach szkolnych wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych05.12.2018
52W sprawnie powołania Komisji Powypadkowej10.10.2018
51Wprowadzenie załącznika „Umowa o Wolontariacie”01.10.2018
50W sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych27.09.2018
49W sprawie wprowadzania Regulaminu Oceny Pracy nauczyciela03.09.2018
48W sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych03.09.2018
47W sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych03.09.2018
46Powołanie Szkolnej Komisji do przeprowadzania egzaminu poprawkowego20.06.2018
45W sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego18.06.2018
44Powołanie Zespołu do spraw stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce20.05.2018
43Powołanie Komisji Rekrutacyjnej23.03.2018
42W sprawie wprowadzania Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracownika samorządowego21.03.2018
41W sprawie wprowadzania Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze21.03.2018
40W sprawie wprowadzania Kodeksu Etyki21.03.2018
39W sprawie wprowadzania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej21.03.2018
38W sprawie wprowadzania Regulaminu Kontroli Zarządczej21.03.2018
37W sprawie wprowadzania aneksu do instrukcji inwentaryzacyjnej21.03.2018
36W sprawie wprowadzania aneksu do instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi21.03.2018
35W sprawie wprowadzania aneksu do zasad polityki rachunkowości w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi21.03.2018
34W sprawie przyjęcia do użytkowania programu finansowo-księgowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi21.03.2018
33W sprawie powołania Komisji Powypadkowej21.03.2018

32

W sprawie wprowadzania regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych20.02.2018

31

Wprowadzenie Regulaminu Pracy.20.02.2018

30

Powołanie zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzania egzaminu maturalnego.20.02.2018

29

W sprawie oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w I Liceum Ogólnokształcących w Łodzi02.01.2018

28

Powołanie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych04.12.2017

27

W sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi04.12.2017

26

 Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczenia kosztów związanych z realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej 15.09.2017

25

 Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 15.09.2017

24

Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie powołania zespołu ds. stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce

05.06.2017

23

Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w I LO

10.04.2017

22

Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

03.04.2017

21

Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego

20.02.2017

20

Zarządzenie nr 2/2017 wprowadzenia w I LO im. M. Kopernika w Łodzi regulaminu przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

01.01.2017

19

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych

01.01.2017

18

Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.09.2016

17

Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie wyboru i stosowania metodologii wyliczenia kosztów związanych z realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80150 klasyfikacji budżetowej

17.11.2016

16

Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku szkoły w terminie 02.11.2016-18.11.2016

03.10.2016

15

Zarządzenie nr 15/2016 w sprawie powołania Szkolnej Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

23.06.2016

14

Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

06.06.2016

13

Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki w dniu 13.06.2016, część druga godz. 14.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

06.06.2016

12

Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania zespołu ds. przydziału stypendium za wyniki w nauce w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

03.06.2016

11

Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania zespołu egzaminacyjnego dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

01.02.2016

10

Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

9

Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie ustalenia zasad odbywania i rozliczania krajowych podróży służbowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

8

Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

7

Zarządzenie nr 7/2016 w sprawie wprowadzenie instrukcji inwentaryzacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

6

Zarządzenie nr 6/2016 w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

5

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie ustalenie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

4

Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

3

Zarządzenie nr 3/2016 ustalające instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

2

Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

1

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie ustalenia zasad zamawiania, używania, strzeżenia i likwidacji pieczęci i pieczątek służbowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi

04.01.2016

 

Podmiot udostępniający informację:
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi
odpowiada: Ewa Wojciechowska
data: 27-09-2019
wytworzył: Maja Kaczmarkiewicz
data: 27-09-2019
data: 27-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 27-09-2019 - Edycja treści
  • 03-11-2017 - Edycja treści
  • 10-06-2016 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 806